BOOK GRATIS KONSULTATIONBOOK GRATIS KONSULTATION
Trustpilot rating
4.9
[chatbot]

FAMILIESAMMENFØRING EFTER EU-REGLERNE I DANMARK (DANSK STATSBORGER)

ET FAMILIELIV I DANMARK

Det kan være hårdt at være adskilt fra sine nærmeste. Derfor er vi stolte over at have familiesammenført mere end 8.500 par.

For at søge om familiesammenføring efter EU-reglerne, skal du have haft et reelt ophold i et andet EU-land såsom Sverige, Tyskland, Norge osv. Det er altafgørende at dette ophold er sammen med familiemedlemmet (ægtefælle, samlever i 18 måneder eller ægtefællens barn/børn under 21 år).

Har man opfyldt kravet om reelt ophold i et andet EU-land, kan man flytte tilbage til Danmark med familien. For at benytte sig af EU-retten, skal man have opholdt sig i det andet EU-land som:

  • arbejdstager eller pensioneret arbejdstager
  • selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret erhvervsdrivende
  • udstationeret tjenesteyder eller pensioneret udstationeret tjenesteyder
  • studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, som har forsørget sig selv under sit ophold
  • person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Det vil sige, at dit danske familiemedlem har haft tilstrækkelige indtægter eller midler til egen og evt. families forsørgelse.

Arbejder den danske statsborger i Danmark, men bor i et andet EU-land såsom Sverige, Tyskland, Norge osv. vil vedkommende være dækket af “person med tilstrækkelige midler”, da vedkommende ikke arbejder i det land vedkommende bor i.

Dit danske familiemedlem skal til enhver tid have opholdt sit opholdsgrundlag i det andet EU-land. Dette betyder at det danske familiemedlem skal overholde et af de 5 punkter nævnt ovenfor, ved tilbageflytningen til Danmark efter EU-reglerne.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vurderer altid om betingelserne for et reelt ophold i et andet EU-land er opfyldt. Derfor er det vigtigt, at I har overblik over jeres dokumenter. For at kunne bevise dit ophold i et andet EU-land, er det vigtigt, du gemmer dokumenter såsom, lønsedler (med din udenlandske adresse), arbejdskontrakter, skatteoplysninger, lejekontrakt/boligkontrakt osv. Det vil derfor altid være nødvendigt, at det kan bevises, at man har haft sit daglige liv i et andet EU-land, såsom Sverige, Tyskland, Norge osv.

Der forekommer ikke et mindstekrav på, hvor lang tid man skal opholde sig i et andet EU-land. Der skal dog tages højde for, at det kræver en vis tidsperiode at kunne bevise reelt ophold og dermed kunne benytte sig af EU-reglerne.
Er der tale om et længere ophold i et andet EU-land, vil SIRI kun kigge på de sidste 6 måneder af opholdet.

For at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne, kræves det, at du kan dokumentere, at du er i familie med den danske statsborger. Søger du som ægtefælle kræves det, at du fremviser din vielsesattest som bevis. Samlevere med den danske statsborger sidestilles med ægtefæller, hvis der kan bevises samliv på typisk 18-24 måneder.

Er din vielsesattest eller andre dokumenter på andre sprog end de nordiske sprog eller engelsk, kræves det, at disse dokumenter oversættes af en godkendt translatør. De originale dokumenter samt oversættelserne skal altid sendes sammen.

Søges der om familiesammenføring under samliv-reglerne, skal den danske statsborger skrive under på, at denne person forpligter sig til forsørgelsespligten overfor ansøgeren.

Forholdet mellem ansøger og den danske statsborger skal til enhver tid være reelt. Der må ikke indgås et forhold udelukkende med henblik på opholdsgrundlag. Ansøger og den danske statsborger vil blive bedt om at skrive under på en erklæring på tro og love, med henblik på det reelle forhold. Viser det sig, at der ikke er tale om et reelt forhold, vil en straf blive påført ansøger og den danske statsborger.

Sagsbehandlingstiden for familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne hos SIRI ligger på op til 3 måneder (2023).

Ansøger er EU borger:

For at ansøger kan opnå et tidsubegrænset ophold i Danmark, kræves det, at vedkommende har ophold i uafbrudt 5 år.

Ansøger er tredjelandsborger:

For at ansøger kan opnå tidsubegrænset ophold i Danmark, kræves det, at vedkommende har ophold i uafbrudt 5 år sammen med den danske statsborger.


Hos Go2Sweden er dig og din familie i trygge hænder, når I søger om familiesammenføring.

Skal vi hjælpe dig med familiesammenføring efter EU-reglerne i Danmark?
Få en gratis professionel vurdering af netop din sag.

BOOK GRATIS KONSULTATION

Security Code


Andre ydelser der kunne være relevante for dig hos Go2Sweden

Familiesammenføring efter EU-reglerne i Sverige (dansk statsborger), Visum, Bolig, Personnummer og Klagesager

Ønsker du tjenester til etablering i Danmark?

Go2Sweden er et søsterbrand til Go2Denmark, hvilket betyder at vi også tilbyder tjenester til etablering i Danmark.

Familiesammenføring (EU-regler), Familiesammenføring, Visum til Danmark og Familiesammenføring efter EU-reglerne i Sverige
KONTAKT
Telefon Danmark:
+45 39 18 24 64
Telefon Sverige:
+46 (0) 770 373 753
Telefon Finland:
+358 (0) 2400 1862400
Email:
info@go2sweden.dk
KONTORTIDER
Mandag til Torsdag:
10:00 til 11:00 og 12:00 til 15:00

Fredag:
10:00 til 11:00 og 12:00 til 13:00

Lørdag og Søndag:
Lukket
24 TIMERS SERVICE
Hvis du har brug for akut hjælp, kan du døgnet rundt kontakte os via e-mail
akut@go2sweden.dk eller sende os en besked til vores WhatsApp nummer
+45 31 21 24 64

Forklar detaljeret, hvad sagen drejer sig om, så skriver vi tilbage hurtigst muligt.