Uppehållstillstånd

Få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige

Första gången du ansöker om uppehållstillstånd i Sverige har du två möjligheter. Du kan antingen ansöka om ett 2-årigt uppehållstillstånd efter de nationella svenska reglerna. Eller så kan du ansöka om ett 5-årigt uppehållskort enligt EU-reglerna.

När ditt tillfälliga uppehållstillstånd har löpt ut kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Om du väljer att ansöka om uppehållstillstånd eller uppehållskort genom Go2Sweden får du en rad fördelar. Vi styrker ditt ärende så att dina chanser att bli godkänd ökar. Du slipper att ansöka själv, då vi ansöker åt dig. Och dessutom sköter vi all kommunikation med dina handläggare, från början till slut.

Då väldigt många människor har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige de senaste åren, har myndigheterna skärpt kraven. Det innebär att många får avslag. Därför är det extra viktigt nu att man har en stark ansökan.

Vill du ha hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd?
Ring och prata med oss – det kostar ingenting

Andra tjänster som kanske intresserar dig: anhöriginvandring, personnummer, överklagan