Statsborgerskap

Bli svensk statsborger og få flere rettigheter

Hvis du ønsker å ha rettigheter på lik fot med innfødte svensker må du i første omgang ha et svensk statsborgerskap.

Som svensk statsborger får du blant annet stemmerett, du er sikret beskyttelse mot utlevering til andre land og mye mer.

Når du søker om statsborgerskap gjennom Go2Sweden, sikrer vi deg at søknaden din er riktig utført. Dermed kan du unngå at saken din trekkes ut og i verste fall ender med et avslag.

Vi søker på dine vegne og fungerer som en talsmann helt til det treffes avgjørelse i saken.

Skal vi også hjelpe deg med å søke om svensk statsborgerskap?
Ring og ta en prat med oss – det koster ikke noe

Andre tjenester som kunne interessere deg: oppholdstillatelse, asyl, klagesaker, familiegjenforening, personnummer