Medborgarskap

Bli svensk medborgare och få fler rättigheter

Vill du ha samma rättigheter som infödda svenskar måste du i första hand ha ett svenskt medborgarskap.

Som svensk medborgare får du bland annat rösträtt och skydd mot utlämning till andra länder.

När du ansöker om medborgarskap genom Go2Sweden garanterar du att din ansökan blir korrekt ifylld. På så sätt kan du undvika att ditt ärende drar ut på tiden och i värsta fall resulterar i ett avslag.

Vi ansöker åt dig och fungerar som din talesman tills ett beslut fattas i ärendet.

Vill du ha hjälp med att ansöka om svenskt medborgarskap?
Ring och prata med oss – det kostar ingenting

Andra tjänster som kanske intresserar dig: uppehållstillstånd, asyl, överklagan, anhöriginvandring, personnummer