Asyl

HAR DU VÅRT ATT FÅ ASYL? DET FINNS KANSKE ANDRA VÄGAR.

Håller du på att söka asyl?
Funderar du på att göra det? Eller har du kanske redan fått avslag? Oavsett, så kan det vara klokt att prata med en expert om dina övriga möjligheter.

På Go2Sweden har vi många års erfarenhet av att ge råd i förhållande till gällande svenska lagar och regler. Och om du har svårt att få asyl, försöker vi gärna hitta en annan bra lösning för dig och din familj.

Behöver du diskutera med någon eller få hjälp med ditt ärende?
Ring och prata med oss – det kostar ingenting

Andra tjänster som kanske intresserar dig: överklagan, anhöriginvandring, uppehållstillstånd, personnummer