Arbeidstillatelse

Veien til en jobb i Sverige begynner med en arbeidstillatelse

Vil du gjerne ha en arbeidstillatelse slik at du kan komme inn på det svenske arbeidsmarkedet? Eller har du en bedrift og ønsker du å søke om arbeidstillatelse til en kommende medarbeider? I begge tilfeller har vi mange års ekspertise og vet nøyaktig hva du skal gjøre for å få en arbeidstillatelse.

Hos Go2Sweden vet vi hva myndighetene legger vekt på når du søker om en arbeidstillatelse i Sverige. Dermed sikrer vi at din sak vil stå så sterkt som overhodet mulig når du søker gjennom oss. Vi ivaretar også all kommunikasjon med myndighetene inntil det er truffet avgjørelse i saken og vi holder deg løpende informert underveis.

Skal vi også hjelpe deg med å søke om en arbeidstillatelse til deg selv eller en medarbeider?
Ring og ta en prat med oss – det koster ikke noe

Andre tjenester som kunne interessere deg: oppholdstillatelse, personnummer, egen bedrift, familiegjenforening